Hide menu

Examination

  • Biokemi:

    • Skriftlig tentamen

    • Godkänd laborationskurs

    • Godkänt projektarbete

Övningstenta samt lösningsförslag:
 

Size: 240.0K bytes Modified: 14 May 2012, 11:06
Size: 297.4K bytes Modified: 14 May 2012, 11:07

Ytterligare en övningstenta:

Size: 253.0K bytes Modified: 13 December 2012, 12:35
Size: 17.0K bytes Modified: 15 September 2011, 11:27


Responsible for this page:
Last updated: 10/14/13