Hide menu

Morfologi och Systematik hösten 2016

Schema

Här finns senaste versionen av detaljschemat för delkurs 1. I detta schema hittar du information kring laborationer, litteratur, didaktikmoment etc.... (se nedan).

Size: 72.0K bytes Modified: 7 October 2017, 18:33

Laborationer

När laborerar du? Se detaljschema!

Lärarprogramsstudenterna tillhör Grupp 3 (gäller alla fyra kurskoderna) under laborationsmomenten (se detaljschema).

Observera att laborationskursen innehåller dissektioner av fem olika typdjur (manet, daggmask, kräfta, fisk och fågel). Samtliga laborationsmoment utföres i grupper om två eller flera studenter.

Samtliga laborationsmoment är obligatoriska och kräver aktivt deltagande (närvarolista).

Alla deltagande studenter ska följa den laborationsinformation som finns i nedanstående dokument!

LISAM

Kursen använder sig av LISAM i kursrummet Zoomorfologi. Där kommer kompendiematerial (för utskrift) för laborationer och föreläsningar att finnas. Enstaka blad som delas ut vid respektive föreläsning kommer också att finnas här. All kursinformation kommer att ske via detta kursrum.

Hur kommer ni åt LISAM?
Gå in i studentportalen, LISAM finns i vänstermenyn. Klicka! När ni kommer in på er egen sida i LISAM hittar ni "Mina kurser" i vänstermenyn. Ni delar kursrummet Zoomorfologi med alla de studenter ni samläser med under kursen.

Observera att endast studenter som är registrerade på en av kurserna som delar kursrummet kommer åt kurssidan i LISAM.

Litteratur

- Hickman/Roberts/Keen//Eisenhour/Larson/l Anson: Integrated Principles of Zoology, 16th ed. 2014,
McGraw Hill - ISBN: 9781259080784. Inläsningsanvisningar till de olika varianterna av kursbok som går bra använda på kursen finns nedan.

- Kompendiesamling (6 st kompendier) som kommer att finnas tillgängliga som pdf-filer i LISAM. För de studenter som föredrar att kunna köpa en färdigtryckt kompendiesamling rekommenderas att ni går samman och beställer, ex  från Bokakademin, en tryckt version från pdf-filerna. OBSERVERA att detta inte kommer att ombesörjas av kursledningen, utan måste ske på initiativ från deltagande studenter. Sådan beställning måste göras i god tid!

- Blad som delas ut vid respektive föreläsningstillfälle (kommer även att finnas i LISAM)

Bra att ha litteratur:
- Perry/Morton: Photo Atlas for Biology, 1998, Wadsworth Publ Comp

Size: 65.7K bytes Modified: 1 September 2015, 09:48
Size: 64.6K bytes Modified: 28 September 2016, 09:19
Size: 63.9K bytes Modified: 1 September 2015, 09:51
Size: 65.6K bytes Modified: 7 October 2011, 09:31
Size: 109.5K bytes Modified: 8 October 2010, 09:19
Size: 109.1K bytes Modified: 8 October 2010, 09:19

Examination

Samtliga kursmoment; teori, dissektioner, mikropreparat och modeller, examineras i samband med den avslutande skriftliga tentamen den 13 januari 2018. Tid och tentamenslokal meddelas senare.

Laborationskursen samt didaktikmomenten kräver obligatorisk närvaro och aktivt deltagande (närvarolista).

Lärare på kursen

Thomas Östholm (kursansvarig)

thoos@ifm.liu.se

Agneta Johansson (på lab)

agnjo@ifm.liu.se

Lina Roth (på lab)

linaroth@ifm.liu.se


Responsible for this page:
Last updated: 10/07/17