Hide menu

Examination

För godkänt betyg (G) på kursen krävs godkänd tentamen (STN2: 3 hp) samt godkänd laboration (LAB2: 1 hp). Tentamen samkörs med kursen TFYA55.

På tentamen ges betygen godkänd (minst 50 % av totalpoängen) och väl godkänd (minst 75 % av totalpoängen).

Tentor med lösningar


Responsible for this page: Jonas Björk
Last updated: 04/23/17