Hide menu

Seminarieplanering

sem. # innehåll

läsråd

(Engström om annat ej anges)

uppgifter

1

Elektrostatik 1

Introduktion, Coulombs lag, Elektriskt fält,    Gauss sats (lag), Elektrisk flödestäthet (D-fält), Metaller i elstatiken

s 29-38, 41-44

4:2, 4:3, 4:5
2

Elektrostatik 2

Potential, dielektrikum, elektrisk dipol

s 39-41, s 48-55 4:7, 4:8, 4:13, 4:14
3

Kondensatorer och ström

Kapacitans, kondensatorer, Strömtäthet och resistivitet

s 45-47, 56-57

kap 5 (s 64-71)

4.15, 4:16, 4:18, 5:1, 5:4, 5:5
4

Magnetostatik

Lorentz-kraften, Biot-Savarts lag, Ampères lag (cirkulationssatsen), magnetiska dipolen, flöde

kap 6 6:2, 6:5, 6:7, 6:9
5

Magnetiska material och magnetiska kretsar

magnetisering, magnetiserande fältstyrka,

s 103-115 8:1, 8.3, 8.4, 8.5
6

Induktion

elektromotorisk spänning och induktans

kap 7

7.1, 7.3, 7.4, 7.6
7

Tillämpningar av Maxwells ekvationer 1

- Lösning till Maxwells ekvationer i vakuum

Förskjutningsfältet, ljus i vakuum, elektromagnetisk strålning

s 120-129

 

10.2

 

8

Tillämpningar av Maxwells ekvationer 2

- Elektromagnetiska vågor i dielektrikum och metaller

reflektionslagen, Snells lag, plasmafrekvens

s 132-142, 161-163, 169-170

 10.1, 12.2
9

Kretsteoretiska analysmetoder

komplexa metoden vid växelströmkretsar samt

Maxwells cirkulerande strömmar

 utdelat material om slinganalys och j-omega

 utdelat:

1-3 j-omegametoden

10

Tillämpningar av Maxwells ekvationer 3

Fresnels formler, inträngning vid totalreflexion

Maxwells ekvationer på differentialform

samt rester, frågor och kompletterande exempel

 anteckningar

s143-146

 


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 03/03/17