Hide menu

Laborationer

I kursen ingår en datorbaserad laboration som utgör ett separat examinationsmoment och därmed är obligatorisk för godkänt slutbetyg på kursen.

Laborationen är schemalagd tisdag den 7 februari i sal H305 (Hertz) i Fysikhuset.

Till laborationen hör handledningen "Simuleringar med finita-element-metoden inom elektromagnetism" (våren 2017).

Kravet för godkänt betyg på laborationsmomentet är att ha fullgjort:

  • Uppgift 1: Plattkondensator
  • Uppgift 5: Magnetism

 

Laborationskompendium

Labhandledning finns att ladda ned här:

Size: 566.5K bytes Modified: 30 January 2017, 14:54


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 01/30/17