Hide menu

Examination

För godkänt betyg (G) på kursen krävs godkänd tentamen (STN1) samt godkänd laboration (LAB).

Tentamen (STN1: 5,5 hp)

Under kursens gång kommer frivilliga inlämningsuppgifter (KTR: 0 hp) att delas ut. Godkända uppgifter ger skrivningspoäng att tillgodoräkna sig vid tentamen.


Laborationer (LAB: 0,5 hp)

I kursen ingår en datorbaserad laboration som utgör ett obligatoriskt examinationsmoment. Laborationen examineras direkt på plats.

Tentasamling

Size: 559.5K bytes Modified: 10 June 2017, 08:48
Size: 223.8K bytes Modified: 14 August 2017, 23:08
Size: 276.7K bytes Modified: 21 March 2017, 16:43
Size: 158.3K bytes Modified: 21 March 2017, 16:50

Tentor gemensamma med äldre kurskoden 9FYA51

Size: 884.7K bytes Modified: 14 March 2017, 09:20
Size: 173.7K bytes Modified: 14 March 2017, 09:25
Size: 250.0K bytes Modified: 10 August 2015, 09:05
Size: 146.5K bytes Modified: 10 March 2017, 15:26
Size: 340.3K bytes Modified: 10 March 2017, 15:21
Size: 110.4K bytes Modified: 10 August 2015, 09:09

Tentor från den äldre kursen 9FYA51

Size: 294.8K bytes Modified: 8 June 2015, 08:20
Size: 367.9K bytes Modified: 7 June 2015, 23:18
Size: 110.5K bytes Modified: 7 June 2015, 23:19
Size: 289.4K bytes Modified: 7 June 2015, 23:16
Size: 173.3K bytes Modified: 7 June 2015, 23:17


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 08/14/17