Hide menu

Datorsimuleringar och vågfysik, fördjupning (del av 93FY51)

- för lärarutbildningen

Välkommen till momenten Datorsimuleringar och Vågfysik fördjupning!

Dessa två kursmoment löper parallellt under VT1. Båda momenten består av att använda programmet MatLab för att simulera fysikaliska fenomen numeriskt. Vi kommer att arbeta gruppvis (vanligtvis 2 studenter per grupp).


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 02/03/17