Hide menu

Seminarier

Under tre seminarietillfällen kommer vi fördjupa oss i problemställningar inom vågfysik som är särskilt viktiga för fysiklärare. Seminarierna förhåller sig till föreläsningarna ungefär enligt nedanstående tabell.

Seminarie          Fördjupning inom          

1            Komplex representation
          

2            Kap 10  Frekvensanalys
              pdf
    

3            Kap 20  Polariserat ljus
              pdf
         
 

 

Efter varje seminarium delas en inlämningsuppgift ut. Inlämningsuppgifterna är obligatoriska för godkänt moment LAB2.

Laborationer

I kursen ingår 2 experimentella laborationer:

  • Ljud och akustik
  • Ljus


Responsible for this page: Roger Magnusson
Last updated: 03/20/17