Hide menu

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen (STN2; 4,5 hp) som består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Laborationskursens examination (LAB2; 1,5 hp) består av genomförande av två experimentella laborationer och samt tre obligatoriska inlämningsuppgifter.


Responsible for this page: Roger Magnusson
Last updated: 06/17/15