Hide menu

Examination

Ellära, teori

  • STN1 Skriftlig tentamen: Ellära (4,5 hp): Den skriftlig tentamen kommer att bestå av två delar: Del A Elektromagnetism och Del  B Elektriska kretsar. Betygsskalan är U, V, VG. Mer detaljerad information kommer att delges i god tid inför tentamen.
  • En frivillig dugga erbjuds som kan ge bonuspoäng till Del A på tentamen.

Examinator är: Jens Jensen jejen@ifm.liu.se

Gamla tentor

Kommer att göras tillgängligt i Lisam.


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 03/19/17