Hide menu

Ellära, teori

Delmoment inom kursena 92FY21 och 92FY27.

Välkommen till teoridelen av Elläran inom 92FY11 och 92FY17. Målet med denna delkurs är att ge kunskaper om grundläggande fysikaliska begrepp och principer inom ellära, samt att utveckla fardighteter i att  lösa problem och beräkna olika storheter inom ellära.

'Ellära, teori'  består två olika delmoment:

  • Del A: Elektromagnestism: 9 föreläsningar och 8 lektioner. Del A samläses med en annan kurs (TFYA86), varför du finner mer detaljerad information om Del A på gemensamma websidor för de de samlästa kurserna (se länken 'Del A: Elektromagnetism' i menyn till vänster). 
  • Del B: Elektriska krestsar:  2 föreläsningar och 2 lektioner.

Notera att parallellt med delmomenet 'Ellära, teori' ges under läsperioden även delmomentet 'Ellära, laborationer' inom 92FY21/92FY27. Länken 'Ellära, laboratoner' i menyn till vänster ger mer information om det laborativa delmomentet.   


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 03/19/17