Hide menu

From vt 2008  sker all publicering av examinerade examensarbeten via elektronisk publicering. Detta görs av Electronic Press enligt en enkel process som går att följa längst ned på denna sida.

Eventuell tryckning  av exemplar i pappersformat, till exempel examinator, får ske under examinatorns bemyndigande. I dessa fall gäller tryckning  i A4 format på kopieringsmaskin.

För den slutliga skrivna  och av examinatorn godkända rapporten gäller att en pdf fil ska skickas till utbildningsadminstratören, Rita Fantl, enligt nedanstående beskrivning av inställningar och format.

Alla examensarbeten på IFM ska ha en gemensam titelsida. Den hittar du under Blanketter och Dokument.

Skrivformat

Rapporten ska innehålla: Titelsida, bibliotekssida samt själva arbetet.

Känner ni er osäkra så titta i ett tidigare tryckt examensarbete. Dessa finns på biblioteket eller i arkivet hos er utbildningsadministratör. Du kan även på in på Electronic Press www.ep.liu.se

Inställningar i dokumentet

När du arbetar i Word, så använd standardinställningar, dvs A4, marginaler på 25 mm men använd punktstorleken 12 i brödtexten.

Numrera helst inte sidorna före innehållsförteckningen (biblioteksblad, titelsida och abstract) då de ska vara enkelsidiga. Förutom själva rapporten ska bibliotekssidan samt omslagsfilen skickas med till din utbildningsadministratör, Rita Fantl ritfa@ifm.liu.se.

Du sparar ditt arbete som pdf-fil.

Skapa pdf-fil

Du behöver programvaran Acrobat Distiller för det. Normalt sett finns programvaran i datasalarna på universitetet, annars går det att gå in på Adobes hemsida, www.adobe.com, om man inte har programvaran. Där kan du kostnadsfritt spara PDF-filer fem gånger.

Gör först en postscriptfil av worddokumentet;

Gå in under Arkiv-Skriv ut.

Välj Skrivare Acrobat Distiller.

Kryssa i rutan Skriv till fil.

Gå in under Egenskaper och Adobe PDF-inställnigar.

Nu kan det se lite olika ut i olika versioner.

Konverteringsinställningar ska vara inställt på Print.

Teckensnitt ska inkluderas.

Tryck OK.

Spara den lämpligtvis på Skrivbordet.

Filen är bara ett mellansteg.

Öppna Distillerfönstret.

Välj återigen Jobbalternativ Print.

Dra in postscriptfilen i Distillerfönstret.

Nu görs en pdf-fil som sparas på samma ställe som postscriptfilen.

Titta igenom pdf-filen för att se om allt ser bra ut.

Electronic Press

Vi rekommenderar dig att lägga ut ditt examensarbete på nätet. Dina resultat blir på det sättet tillgängliga och sökbara för andra och du kan hänvisa till nätet när någon efterfrågar vad ditt examensarbete handlar om. Information om hur detta går till hittar du på http://www.ep.liu.se/.

I samband med att du lägger ut ditt arbete måste ett EP-avtal fyllas i och lämnas till utbildningsadministratören. Denna blankett kan skrivas ut från nätet och finns på följande adress:

http://www.ep.liu.se/authorinf/contracts/publ_student_sv.pdf


Responsible for this page: Studierektors kansli
Last updated: 11/07/14