Hide menu

TFYY 68 - Mekanik

TFYY68 Mekanik, 6 poäng /Engineering Mechanics/ För: D2

Utbildningsområde: Naturvetenskap

Ämnesgrupp: Fysik

Fördjupningsnivå: B

Mål:
Kursens syfte är att ge kunskaper om de grundläggande sambanden inom klassisk mekanik samt ge en introduktion till experimentell fysikalisk problemlösning.

Förkunskaper:
En-dimensionell analys och grunderna i Linjär algebra.

Organisation:

Kursen omfattar 26h föreläsningar, 22h lektioner (räkneövningar) och 16h laborationer. Föreläsningarna behandlar principiellt viktiga avsnitt och kan innehålla enkla demonstrationer av mekaniska förlopp eller lösande av typexempel. Lektionerna kan sägas vara en praktisk uppföljning av genomgången teori. Laborationerna består av experimentell problemlösning, och förutom att de illustrerar moment i kursen syftar de bl.a. till att stimulera ett självständigt tänkande och träna förmågan till skriftlig redovisning genom rapportskrivning.

 

Föreläsare:

Carl Hemmingsson cah@ifm.liu.se rum: F N413 tel : 28 26 27

Birgitte Saxtrup Hermansson

Örjan Danielsson

   

 

Lektionsassistenter:

Joel Davidsson ( D2a,b ,c) joel.davidsson@liu.se rum F F307  
       

Laborationer:

Huvudassistent:
Örjan Danielsson orjan.danielsson@liu.se rum: F 3G.323 tel : 28 40 11
Laborationsassistenter:
Erik Ekström erik.ekstrom@liu.se rum: F 4P.405 tel : 282086
Jens Jensen jens.jensen@liu.se rum:F N408 tel: 288626
Carl Hemmingsson cah@ifm.liu.se rum: F N413 tel: 28 26 27
Peter Andersson      
Fredrik Hollström      
Tobias Fjellström      
Alexander Näs      
       

Kursinnehåll:
Kinematik (linjär och plan rörelse), relativ rörelse (likformig relativ translations- och rotationsrörelse), partikeldynamik (tröghetslagen, massa, rörelsemängdsbegreppet, Newtons 2:a och 3:e lag, kraftbegreppet, friktionskraft, rörelsemängdsmoment, centralkraft), arbete och energi (arbete, effekt, kinetisk och potentiell energi, konservativa krafter, potentiella energi kurvor), partikelsystems dynamik (tyngdpunktens rörelse, rörelsemängd och energi hos ett partikelsystem, konserveringslagar), stela kroppens dynamik, (rörelsemängdsmoment och tröghetsmoment, rörelseekvationen för rotation av stel kropp), svängningsrörelse (enkel harmonisk rörelse, matematiska och fysiska pendeln).

Kurslitteratur:
University Physics with Modern Physics Technology Update, Volume 1 (Chs. 1-20) av Hugh D. Young och Roger A. Freedman, (ISBN: 9781292021874) valda avsnitt enligt studieplan.
pris ca. 350:-

Hemmingsson m.fl. : Övningshäfte i Mekanik för D 2.1
(Säljes av Bokakademin. Pris ca. 40:-)

Sandell m.fl.: Experimentell problemlösning, reviderad av Mats Eriksson 2012
(Säljes av Bokakademin. Pris ca. 30:-)

Merkel m.fl.: Rapportskrivning: En lathund för studenter
(Säljes av Bokakademin. Pris ca. 25:-)

Nordling/Österman: Physics Handbook (ISBN 9789144044538) (tentamenshjälpmedel)
pris ca. 400:-

 

Examination:
TENA Skriftlig tentamen. 4p.
LAB1 Laborationer. 1p.
UPPG1 Inlämningsuppgift (Skriftlig labbrapport ) 1p.

Undervisningsspråk är Svenska.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Carl Hemmingsson, epostadress: cah@ifm.liu.se
Web-sida:
http://www.ifm.liu.se/edu/coursescms/tfyy68/ (denna sida)
 


Responsible for this page: Carl Hemmingsson
Last updated: 11/20/17