Linköpings universitet

PLANETER, STJÄRNOR OCH GALAXER 2013

Kurskod: ETE262


Vi hälsar Dig välkommen till kursen Planeter, stjärnor och galaxer som syftar till att ge en orientering om astronomi och astrofysik. Kursen riktar sig till en bred publik.

Kursen ges i första hand som kvällskurs, men kan även läsas helt eller delvis på distans för den som så önskar. Kursen ges som fristående kurs (ETE262).

Kursens söks som fristående kurs via Antagning.se , och antagningen sker centralt. Glöm inte att tacka ja till kursplatsen (även det på studera.nu) om du blir antagen i första urvalet för annars mister du din plats. Mer information om fristående kurser och hur du anmäler dig finner du på LiUs sida om fristående kurser.

Om du vill ha specifik information om din antagning, ring universitetets växel 013-281000 och be att få prata med "antagningen". 

Tid och plats för föreläsningarna

Föreläsningarna kommer att ges tisdagar veckorna 36-43 kl. 17.15-19.00 dvs med start den 3 september. Samtliga föreläsningar sker i föreläsningssal Planck som ligger i Fysikhuset ingång 57 på Campus Valla i Linköping.

Vecka 38-43 har vi tillgång till ÖAS observatorium i Landeryd efter 19:00 på tisdagar, alltså direkt efter föreläsningen. Om två av dessa tillfällen har klart väder kommer hela gruppen att få möjlighet till observationer med teleskop.

Kartor över: Campus Valla; Fysikhuset/Planck;

Examination

Examinationen kommer att vara en serie av inlämningsuppgifter.

Undrar du något?

Skicka brev, e-post eller ring

när det gäller administrativa frågor till:

Rita Fantl
IFM, Linköpings Universitet
SE-581 83 Linköping

e-post: ritfa@ifm.liu.se
Telefon: 013-28 13 81


när det gäller kursinnehåll o.dyl. till:

Ragnar Erlandsson
IFM, Linköpings Universitet
SE-581 83 Linköping

e-post: raerl@ifm.liu.se
Telefon: 013-28 12 75

Informationsansvarig: Bruno Lindqvist
Sidan uppdaterades senast: 2013-08-28

Något nytt?

  • 28/8 - 2013
    Kursdeltagare som erhållit ett LiU-ID kan logga in i det nya systemet Lisam där ett speciellt "kursrum" kommer att finnas, där all kursinformation kommer att ges. Länk till information om Lisam har ni i vänstra kolumnen.