Göm menyn

Caroline Lindholm

Individuella variationer i välfärd bland foderbegränsade broilerföräldrar

Broilerkycklingar är resultatet av ungefär 50 år av riktad avel för att få fram effektiva köttproducenter, och har blivit kända för sin enorma aptit och snabba tillväxt. Den snabba tillväxten ger dock ökade risker för hälsoproblem, vilket är ett särskilt stort problem för föräldragenerationen, s k broiler breeders. För att begränsa deras tillväxttakt växer dessa föräldrakycklingar upp under kraftig foderrestriktion. Den minskade fodergivan minskar risken för t ex hjärt-kärlproblem, skelettskador och fertilitetsproblem, men gör förstås att djuren upplever hungerstress.

Mitt forskningsprojekt handlar om dessa hungriga unga broilerföräldrar och deras välfärd. Projektets huvudsakliga frågeställningar handlar om individuella skillnader i välfärdsstatus inom en flock och om huruvida utfodringsschemat kan anpassas så att kycklingarna växer lika långsamt men med minskad hunger.

Bild: Två dagsgamla broilerbreeder-kycklingar bekantar sig med vattenautomaten.

Publikationer

Namn: Caroline Lindholm
Befattning: 
Doktorand i fysiologi
Institution: IFM
Avdelning:
 Biologi

Kontakt

Telefon: 013-28 23 21

E-post: caroline.lindholm@liu.se

Adress:
Linköpings universitet
IFM
581 83 Linköping

Besöksadress:
B-huset
2E:637
Campus Valla

Handledare


Informationsansvarig: Per Jensen
Sidan uppdaterades senast: 2016-10-28