Göm menyn

Anna-Carin Karlsson

Doktorand

 

Magisterexamen i biologi, 2007, Linköpings universitet.

Doktorand i etologi och beteendegenetik från 2007.

Forskningsintressen

Under de senaste hundra åren har vi avlat höns för hög äggproduktion och stor muskelmassa för köttproduktion. Att aktivt välja ut och avla på de individer som lägger flest ägg och uppvisar snabbast tillväxthastighet gör att djuren förändras. Denna förändringsprocess kallas domesticering. Domesticeringen innebär inte bara att vissa utvalda egenskaper ändras, utan den för också med sig förändringar i beteende och utseende hos djuret.

Gener kontrollerar både utseende och beteende. En och samma gen kan kontrollera flera olika egenskaper, eller vara kopplad och samverka med en annan gen, som styr en annan egenskap, och därmed föra med sig oanade egenskaper. Detta är förklaringen till att man kan avla för hög äggproduktion och samtidigt få med sig en förändring av till exempel färgen på fjäderdräkten.

I mitt projekt har jag hittils studerat två olika gener som vi tror haft betydelse under hönsens domesticering. PMEL17 är en gen som styr pigmentering av fjäderdräkten och domesticerade höns har ofta en mutation i denna gen som gör dem vita. Röda djungelhöns, som är den vilda ursprungsformen, har däremot en mörk fjäderdräkt. Vi har sett att djur som har en mutation i denna gen beter sig annorlunda i aggresivt, utforskande och socialt beteende än djur utan mutationen, på samma sätt som domesticerade höns skiljer sig från röda djungelhöns.

Den andra genen heter TSHR och vi har hittils sett att djur med en mutation i denna gen kläcks senare, är mindre socialt dominanta och mindre rädda för människor, vilket stämmer bra överens med vad vi kan se hos domesticerade höns.

Publikationer

Karlsson AC, Jensen P, Elgland M, Laur K, Fyrner T, Konradsson P, Laska M (2010): Red junglefowl have individual body odors. Journal of Experimental Biology 213, 1619–1624.

Karlsson AC, Kerje S, Andersson L, Jensen P (2010) Genotype at the PMEL17 locus affects social and explorative behaviour in chickens. Br Poult Sci 51: 170–177

Karlsson AC, Kerje S, Hallbook F, Jensen P (2009) The Dominant white mutation in the PMEL17 gene does not cause visual impairment in chickens. Vet Ophthalmol 12: 292–298

Karlsson, A.-C., Mormede, P., Kerje, S. & Jensen, P. (2011) Genotype on the pigmentation regulating PMEL17 gene affects behavior in chickens raised without physical contact with conspecifics. Behav Genet 41, 312–322.

Kontakt

E-mail: anna-carin.karlsson@liu.se

Besöksadress:
C-huset
Rum 3E:645
Campus Valla


Informationsansvarig: Per Jensen
Sidan uppdaterades senast: 2013-11-06