Göm menyn

Martin Johnsson

Postdoktor

Civilingenjör i Teknisk biologi, 2010, Linköpings universitet
Doktor i genetik 2015

 

Forskningsintressen

Mitt doktorandprojekt går ut på att hitta och studera gener som ligger bakom några av skillnaderna mellan tamhöns och röda djungelhöns, som är de vilda ursprungshönsen. Målet är att förstå mer om hur naturligt förekommande genetiska variationer orsakar skillnader i djurs beteende och form, närmare bestämt de som påverkat höns under deras domesticering.

Egenskaperna vi studerar är bland annat rädslobeeende, kamstorlek och bentjocklek. Tamhöns och djungelhöns skiljer sig mycket i hur de reagerar på olika skrämmande situationer och hur rädda de blir för människor. Kammen är extra intressant därför att den är ett sexuellt ornament hos höns, alltså någonting som de finner attraktivt hos en potentiell partner. Vi har också funnit att benstyrka är genetiskt kopplat till kamstorlek.

Vi utgår från genetisk kartläggning av olika egenskaper i en korsning mellan vit leghorn, som är värphöns, och röda djungelhöns. Genetisk kartläggning i en experimentell korsning är ett sätt att hitta kromosombitar som påverkar en viss egenskap. Kartläggningen pekar ofta ut många möjliga gener. Därför kombinerar vi kartläggning med molekylära metoder som genuttrycksmätningar och dna-sekvensering för att sålla fram de gener som verkligen har en effekt.

Publikationer

Johnsson M, Gering E, Willis P, Lopez S, Van Dorp L, Hellenthal G, Henriksen R, Friberg U, Wright D. (2016) Feralisation targets different genomic loci to domestication in the chicken. Nature Communications.

Johnsson M, Williams MJ, Jensen P, Wright D. (2016) Genetical Genomics of Behavior: A novel chicken genomic model for anxiety behavior. Genetics.

Johnsson M, Jonsson KB, Andersson L, Jensen P, Wright D. (2016) Quantitative Trait Locus and Genetical Genomics Analysis Identifies Putatively Causal Genes for Fecundity and Brooding in the Chicken. G3.

Johnsson M, Jonsson KB, Andersson L, Jensen P, Wright D (2015) Genetic Regulation of Bone Metabolism in the Chicken: Similarities and Differences to Mammalian Systems. PLoS Genet 11(5): e1005250. doi:10.1371/journal.pgen.1005250

Gering, E., Johnsson, M., Willis, P., Getty, T., & Wright, D. (2015). Mixed‐ancestry and admixture in Kauai's feral chickens: invasion of domestic genes into ancient Red Junglefowl reservoirs. Molecular Ecology.

Johnsson, M, Rubin, C-J, Höglund, A, Sahlqvist, A-S, Jonsson, K B, Kerje, S, Ekwall, O, Kämpe, O, Andersson, L, Jensen, P and Wright, D. (2014) The role of pleiotropy and linkage in genes affecting a sexual ornament and bone allocation in the chicken. Molecular Ecology 23 (9). doi: 10.1111/mec.12723

Johnsson M, Gustafson I, Rubin C-J, Sahlqvist A-S, Jonsson KB, et al. (2012) A Sexual Ornament in Chickens Is Affected by Pleiotropic Alleles at HAO1 and BMP2, Selected during Domestication. PLoS Genetics 8(8): e1002914. doi:10.1371/journal.pgen.1002914

D Nätt, CJ Rubin, D Wright, M Johnsson, J Beltéky, L Andersson, P Jensen. Heritable genome-wide variation of gene expression and promoter methylation between wild and domesticated chickens. BMC genomics 13 (1), 59

Publikationslista i DiVA

Kontakt

E-mail: martin.johnsson@liu.se

Besöksadress:
C-huset
Rum 3E:649
Campus Valla


Informationsansvarig: Per Jensen
Sidan uppdaterades senast: 2016-11-03