Göm menyn

Mia Ericsson

Doktorand i etologi

Mitt intresseområde är tidiga erfarenheter och känsliga perioder hos kycklingar och hur det är kopplat till domesticering och välfärd.

Mastersexamen i tillämpad etologi (Masters Programme in Applied Ethology and Animal Biology), Linköpings Universitet, examen 2010.

Doktorand sedan 2011 06 01.

Forskningsprojekt

Då man utsätts för stress börjar kroppen producera stresshormoner som påverkar bl.a. puls och blodtryck, och beteende. Att utsättas för stress som barn har visat sig kunna ge långvariga negativa förändringar som kan vara bestående upp till vuxen ålder.

Under flera tusen år har människan förlitat sig på djur som födokälla, arbetsredskap eller bara som sällskap. Människan har länge bedrivit avel för att djur t.ex. ska producera mycket kött eller många ägg. Inom lantbruket är man noga med att t.ex. ett nyfött föl har lugn och ro, att det verkar friskt, och att digivningen fungerar. I kycklingindustrin kläcks kycklingar maskiner utan en mamma, och inom det först dygnet utsätts de för mänsklig hantering, vingmärkning, vaccineing och könsbestämning. De omgrupperas och nya främmande miljöer där de ska växa upp. Med stöd från studier på däggdjur kan vi säga att finns ett stort antal potentiella stressmoment i behandlingen.

Det är just dessa tidiga erfarenheter, och dessa potentiella stressmoment jag är intresserad av.   Genom att studera deras beteende, mäta hormonnivåer och genuttryck kan vi få reda på huruvida den vuxna individen har några kvarstående effekter av den tidiga stressen

Övrigt

Undervisning (kursassistent):

Etologi och Djurskydd

Behavioural neurobiology

Introduktion till etologi (distanskurs)

Hundens beteendebiologi I (distanskurs)

Kontakt

E-mail: maria.ericsson@liu.se

Besöksadress:
C-huset
Rum 3E:645
Campus Valla


Informationsansvarig: Per Jensen
Sidan uppdaterades senast: 2013-11-11