Hide menu

Studiebesök

S

Färdväg.

 

tudiebesöket sker tisdagen den 17:e september och vi kommer att åka i minibussar från Valla, vi samlas vid ingång 19E, dvs baksidan av A-huset kl 07:00. Om någon bor i Norrköping kan vi hämta upp vederbörande där. Studiebesöken varar hela dagen och middag äts (på egen bekostnad) innan avfärd, c:a kl 18, dvs vi kan inte räkna med att vara hemma innan kl 21, helt beroende på trafiksituationen. 

Preliminärt Schema

07:00 Samling Ingång 19E

07:05 Avfärd Linköping

07:30 Upplockning i Norrköping

c:a 8:30 5 minuters bensträckare i Sillekrog

c:a 10 Ankomst Järfälla

10-12 Presentation av Silex samt rundvandring

12-13 Lunch på Silex

13-13:30 Avfärd

c::a 14 Ankomst Uppsala

14-15 Studiebesök Gyros

15:00-15:15 Promenad till Gradientech

15:15-16 Studiebesök Gradientech

16-17 Rundvandring Uppsala

17-18 Middag

18 Avfärd Uppsala

c:a 21 Ankomst Linköping

Kom väl förberedda till respektive företag (klicka på länkarna nedan), det blir mycker mer givande om ni är insatta i verksamheten. Det är aldrig fel att ha med sig ett färskt CV då dessa företag söker exjobbare och rekryterar nya medarbetare.  

 


Responsible for this page: Niclas Solin
Last updated: 09/04/18