Hide menu

Seminarieuppgifter

Under kursen kommer du att i grupp lösa två seminarieuppgifter. Resultatet ska presenteras tillsammans med gruppen inför resten av klassen på seminarietillfällena (se datum nedan).  Enskilt ska du också redovisa uppgifterna skriftligt. Uppgifterna finns för nedladdning nedan.

Muntligt presentation: Ca 20 minuter, försök att visualisera er lösning på ett så kreativt och övertygande sätt ni kan. Det är viktigt att hela gruppen är aktiva under redovisningen; detta är en av de sista tillfällena under er utbildning som ni kommer stå inför en publik där ni känner flertalet - se det som en övning inför framtida exjobbsframläggningar mm. Därefter minst 20 minuter med frågor från publiken och diskussioner.Eftersom två grupper kommer få samma uppgift kommer vi få se att det ofta finns helt olika sätt att lösa ett (vagt formulerad) problem och det åligger särskilt den "konkurrerande" gruppen (dvs de med samma uppgift) att skärskåda och kritisera respektive motpart. 

Skriftlig redovisning: ca en A4 text, kompleterat med bilder och skisser (rita gärna själv!). Du kommer att få återkoppling på rapporten innan tentan.

Mailas till Niclas Solin (nicso@ifm.liu.se) eller läggs i hans fack i postrummet.

Seminarieuppgift 1, Redovisas 180928 

Grupp A och Grupp B

Seminarieuppgift 2, Redovisas 181016 

Grupp A och Grupp B


Responsible for this page: Niclas Solin
Last updated: 10/02/18