Hide menu

Kalle Bunnfors , gick kursen 2014

"Mikrosystem och Nanobiologi var en bra kurs då den blandade nya moment om hur man producerar mikrosystem med att använda kunskap från gamla kurser för att lösa verklighetsbaserade problem i grupp. Den teoretiska delen om bl.a. termodynamik har jag nytta av i mitt exjobb för att förklara varför mina polymerer beter sig som de gör. Laborationerna i riktiga forskarlabb, gästföreläsningar samt studiebesök på företag gjorde att man fick en bra bild av hur det kan vara att jobba i fältet och vad man faktiskt gör ute i arbetslivet. "

Tobias Benselfelt, gick kursen 2013

Doktorand, KTH

Mikrosystem och Nanobiologi är kursen där jag fick använda min kunskap för att lösa verklighetsbaserade problem genom egna idéer. Kursen innehåller praktiska moment i häftig labbmiljö samt intressanta gästföreläsningar och studiebesök. Kursen var mycket bra för att utveckla mitt ingenjörsmässiga tänkande och gav mig inspiration inför framtiden.

David Jullesson, gick kursen 2012

Doktorand, Chalmers
 
"Mikrosystem och nanobiologi var en väldigt rolig kurs som gav mig inspiration och utlopp för att utveckla och visa upp egna idéer. Jag fick pröva mina kunskaper inom kemi, biologi, teknik och ingenjörskonst. Studiemiljön var väldigt motiverande då föreläsarna visade upp stort engagemang för fältet."

Alexander Vastesson, gick kursen 2011
Doktorand, KTH

"Kursen Mikrosystem och Nanobiologi fick mig att bli intresserad för utveckling av miniatyriserade system inom bioteknik. Detta genom praktisk erfarenhet från laborationer men även från de olika intressanta gästföreläsningarna och studiebesöken."

Johanna Lundgren, gick kursen 2010
Account Manager VWR
tidigare projektledare på Silex Microsystems

”Måste säga att Mikrosystemkursen kommit till extremt mycket nytta"


Responsible for this page: Niclas Solin
Last updated: 08/06/15