Hide menu

Litteratur

Micro and nanotechnologies: an overview (utdrag från avhandling av L  Vaccari 2004)
Bra sammanfattning om grunderna i litografi och etsning

Electroforming Process and Application to Micro/Macro Manufacturing (CIRP Annals - Manufacturing Technology 2001)  Beskrivning av LIGA

Soft lithography (AngewChem 1998). Översikt om Mjuk litografi av Xia och Whitesides.

Soft Lithography (AnnRenMaterRes 1998). Ytterligare en artikel om Mjuk litografi av Xia och Whitesides.

Microfabrication meets microbiology  (Nature. Rev. Micro. Bio 2007)  Ny review

Unconventionanal Nanofabrication ( Annu. Rev. Annu. Mater. Res  2004) . Review med fokus på Mjuk litografi av Xia och Whitesides.

Stamps, inks and substrates: polymers in microcontact printing, bra review om uCP av Kaufmann och Ravoo (2009)

Physics and application of microfluidics in biology (Annu. Rev. Biomed. Eng. 2002) Bra beskrivning av mikrofluidik av bl.a. Beebe

DNA-origami en lättläst översiktsartikel i ämnet

DNA chip från Olles föreläsning

Self assembly (Soft Matter 2009) av Grzybowski et al

Skalningslagar - en heltäckande men ändå lättläst sammanfattning av Michel Wautelet

On beeing the right size - förvisso biologi-inriktad men en riktig klassiker vad gäller skalningsproblematik, av JBS Haldane från 1926


Responsible for this page: Niclas Solin
Last updated: 09/05/14