Hide menu

Laborationer

Laborationerna kommer att utföras i gummilabbet och renrummet. Var ordentligt förberedda då det kan komma en labbdugga innan ni släpps in.

Laboration 1

Moment som kommer att gås igenom:

  • Litografi

SU-8 2000 Processing guidelines (remember to read this before the lab).

Labhandledare: Chun-Xia Du

Laboration 2

Moment som kommer att gås igenom

  • Mjuk litografi
  • Micro Contact Printing
  • MIMIC

Labhandledning

Labhandledare: Yong Zhong


Responsible for this page: Niclas Solin
Last updated: 09/18/18