Hide menu

Kursmål

Kursen syftar att ge kunskap och erfarenhet i utveckling av mikrosystem och nanoteknologi för biomedicin och bioteknik. Efter utbildningen skall studenten kunna:

  • förklara motiv och mål för användningen av mikrosystem i bioteknik och kemisk analys
  • redogöra för begränsningar och möjligheter vid miniatyrisering av analyssystem för biologiska objekt
  • motivera material och teknikval för biomikrosystem
  • förklara hur självorganiserade system och funktionella polymerer fungerar.
  • utföra enklare mikromönstring med hjälp av fotolitografi och mjuk litografi
  • presentera resultatet av seminarieuppgifter både muntligt och skriftligt


Responsible for this page: Niclas Solin
Last updated: 08/13/13