Hide menu

Information for the course Microsystems & Nanobiology TFTB33 HT 2018

Examiner:
Niclas Solin

Teaching staff:
Niclas Solin
Edwin Jager
Nate Robinson
Chun-Xia Du
Yong Zhong
 
Guest lecturers:  
Daniel Filippini
Nara Kim
Klas Tybrandt


 

Kurstart:

Tuesday 4th September 2018 kl 08:15 i Dalen

Course litterature: 
 
Tips&Tricks för Mikrobyggande
Course book: Fundamentals of microfabrication and nanotechnology, Vol 2: Manufacturing techniques for microfabrication and nanotechnology

Exam: 
Written exam, Written summary of seminars,  taking active part in obligatory activities (labs och seminars).

Kursupplägg

  • Föreläsningar
  • Självstudier av utdelat material
  • Laborationer: Grundläggande mikrosystemteknik i renrum & introduktion till mjuk litografi.
  • gästföreläsningar från industrin eller av inbjudna forskare inom eller utanför Linköpings Universitet
  • Två seminarieuppgifter
  • Studiebesök på företag i mikrosystembranchen


Responsible for this page: Niclas Solin
Last updated: 09/17/18